PARTNERS OCH PROJEKT

Kaikki Kyytiin är en lösning för kostnadseffektiva transporttjänster för landsbygden, utvecklad av ett konsortium bestående av Centralförbundet för lant- och skogsbruksproducenter (MTK), Kyyti Group och CoReorient.

KESTO är ett projekt för hållbar regional utveckling i norra Savonia, och som en del av detta tas PiggyBaggy-tjänsten i bruk i städerna och kommunerna i regionen.

Kyytiin2 är ett projekt för nya och hållbara transportlösningar i centrala Botnien, och som en del av det tas PiggyBaggy-tjänsten i bruk i kommunerna i regionen.

VÄHILI är ett projekt för koldioxidsnål rörlighet i stora städer, och som en del av användningen av integrerad parkeringsbokning av eParking.fi-tjänsten som ett incitament för PiggyBaggy Rides testas i samarbete med Tays Central Hospital i Tammerfors.
Keskussairaalan kanssa Tampereella.

MoTiV var ett stort multinationellt EU-forskningsprojekt som studerade värdet på restiden. Vi kan använda och vidareutveckla den mycket avancerade applikations- och backend-programvaran som utvecklats i projektet för att upptäcka resor och reselägen och analysera den data som samlas in med dem, så om någon användning av programvaran eller denna typ av data är av intresse för dig, ring eller skicka ett mejl så kommer vi att tänka på det bästa sättet att hjälpa dig att göra det.