DATASKYDDSBESKRIVNING

Detta är en dataskyddsbeskrivning i enlighet med Europeiska unionens allmänna dataskyddsförordning (EU 2016/679). Denna sekretesspolicy beskriver rättigheterna för den registrerade individen och behandlingen av personuppgifter som samlas in av CoReorient Oy och dess onlinetjänster och webbplatser, fysiska tjänster och forsknings- och utvecklingsarbete.

 

CoReorient Oy är ett finskt företag som utvecklar och tillhandahåller rättvisa cirkulära och delande ekonomitjänster som syftar till att göra samhället mer hållbart och effektivt. Våra tjänster är www.coreorient.com, www.liiteri.net, www.piggybaggy.com  and www.töitäsuomesta.fi.

REGISTRAR,MOMS-ID OCH KONTAKTINFORMATION:

CoReorient Oy

Y-tunnus FI23884881

Vanha Talvitie 10 G 00580 Helsingfors

Kontakta i frågor relaterade till dina personuppgifter:

Harri Paloheimo

registry@coreorient.com

Vi samlar in och behandlar dina personuppgifter för att utveckla och tillhandahålla tjänster, övervaka användningen av onlinetjänster och fysiska tjänster, svara på kontaktförfrågningar, nyhetsbrevbeställningar och evenemangsregistreringar.

Syftet med behandlingen kan också vara forsknings- och utvecklingsarbete av CoReorient och dess partners, affärs- eller annan planering och utveckling och marknadsföring, inklusive direkt marknadsföring, undersökningar och marknadsundersökningar och skräddarsydd kundservice. Hanteringen av personuppgifter är baserad på kundtjänst, kontrakt, uttryckligt tillstånd från den registrerade individen eller andra berättigade skäl som den berättigade rätten att samla in information om potentiella kunder.

Vi behandlar dina personuppgifter i enlighet med dataskyddsbestämmelser och goda datahanterings- och behandlingsprinciper.

Vi använder dina personuppgifter för att erbjuda produkter och tjänster, besvara dina förfrågningar och frågor, utföra kontrakt, behandla order och utföra andra liknande funktioner. Dina data används också för att utföra skyldigheter som är baserade på förordningar och officiella order och riktlinjer, som användaridentifiering, riskhantering, dataskydd och förebyggande och utredning av missbruk. Vi använder dina data också för kundkommunikation. Vi kan till exempel skicka meddelanden eller ändra meddelanden om våra produkter och tjänster. Vi kan använda dina personuppgifter för marknadsföring och marknadsundersökning av produkter och tjänster på ditt tillstånd eller när det på annat sätt är tillåtet. Vi kan också använda dina personuppgifter för att rikta in våra produkter och tjänster för dig, till exempel genom att rekommendera eller visa riktat innehåll i vår tjänst.

 

Vi kan kombinera data som samlas in i samband med en av våra produkter och / eller tjänster med data som samlas in i samband med våra andra produkter och tjänster och / eller data som samlas in av våra potentiella partners.

Uppgifterna vi behandlar kan delas in i data som tillhandahålls av användaren, data som observeras genom användning av våra tjänster och data som härrör från analys.

Användarinformation eller individuellt identifierbar information i onlinetjänster

– kontaktinformation, såsom namn, adress, telefonnummer, e-postadress

– registreringsdata som krävs av det digitala kontot, t.ex. användaridentifierare, handtag, lösenord och potentiell annan personlig identifierare – språk

– Kunduppgifter, såsom fakturerings- och betalningsinformation, produkt- och orderinformation, kundåterkoppling och kontakter, drag och konkurrens svarinformation och information om avbokning

– användarprofil och preferensinformation

– behörigheter och godkännanden

– undersöknings- och forskningssvar – annan information samlad med användartillstånd

Data som samlas in med en kontaktförfrågan på en av våra webbplatser kan till exempel vara namn, organisationen du representerar och kontaktinformation, till exempel ett telefonnummer eller en e-postadress.

Uppgifter som samlas in i samband med beställning av ett nyhetsbrev kan till exempel vara e-postadress, namn och bostad. För marknadsföringsändamål kan vi övervaka öppningen av nyhetsbrev och länkar som de innehåller, online beteende och IP-adresser samlade på våra webbplatser.

Data som samlas in i samband med händelseregistreringar kan till exempel vara namn och kontaktinformation, till exempel telefonnummer eller e-postadress. Vi behöver denna information för att kontakta dig, till exempel, om arrangemang av evenemang.

Våra tjänster kan lagra identifiering, godkännande, adress, uppdatering, kredit, videoövervakning, e-postmarknadsföring, lön, betalning och annan liknande information. Vi kan ha underleverantörer som tillhandahåller tjänster och processinformation. Det finns ett skriftligt avtal med var och en av underleverantörerna som anger den behandlade personuppgifterna och dess mål, syfte och varaktighet. Underleverantörerna har åtagit sig att följa de gällande bestämmelserna om dataskydd.

All personlig information skyddas mot obehörig åtkomst och oavsiktlig eller olaglig förstörelse, modifiering, leverans eller överföring av data eller annan obehörig behandling. All tillgång till personuppgifter övervakas enligt god praxis. Servrarna som innehåller informationen är skyddade mot dataintrång och förnekande av attacker. Uppgifterna överförs inte utanför Europeiska unionen eller Europeiska ekonomiska samarbetsområdet.

Cookies och annan teknisk övervakning

Vi använder också tredjeparts tjänster och deras cookies i våra tjänster, användningen av dem kan ändras på grund av den kontinuerliga utvecklingen av onlineteknologier. Användningen av våra onlinetjänster och webbplatser övervakas genom användning av cookies och Google Analytics. Din webbläsare använder cookies för att skicka automatiskt till Google-data, till exempel webbsidans adress och IP-adress. Google Analytics använder denna information för att producera rapporter som inte identifierar enskilda användare direkt. Rapporterna visar antalet besökare på våra webbplatser, webbplatsen från vilken användaren kom till vår webbplats, varaktigheten på besöket på webbplatsen, om användaren har besökt på vår webbplats tidigare och vilka sidor på vår webbplats användaren besöker . Även om denna övervakning av trafiken utvecklar vi vår webbplats för att bli ännu bättre och kan ge en bättre webbplatsupplevelse. Du kan förhindra att Google Analytics samlar in data om dig och hittar mer information om ämnet på Googles webbplats.

Vi använder Googles remarketingkakor för att visa riktade bannerannonser för besökare på webbplatsen när de surfar på andra webbplatser. Med ommarknadsföringskakor kan vi hantera inställningar så att besökaren inte visas för många av våra annonser.

Vi har bäddat in YouTube-videor på vissa sidor på vår webbplats. YouTube (som ägs av Google) lagrar cookies när besökaren klickar på YouTube-knappen i videospelaren.

Våra webbplatser kan innehålla länkar och anslutningar till tredjepartswebbplatser och så kallade social media-plugins (t.ex. Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn). Användningen av plugins för sociala medier kan skicka identifierbar information till dessa leverantörer av sociala medier. När du öppnar plugin-programmet kan du tillåta att tjänsteleverantörens cookies lagras i din dator, så att den kan övervaka din användning av webbsidan om du är inloggad på dess sociala medier. Tredjeparts sekretesspolicy, användarvillkor och andra villkor tillämpas på dessa tjänster som tillhandahålls av tredje part och tredjepartsmedierade applikationer på våra webbplatser och tjänster. Vi har ingen myndighet över dessa tredjepartswebbplatser och ansvarar inte för något material som publiceras i dem eller deras användning.

Du har alltid möjlighet att förneka, hantera och ta bort cookies genom inställningarna för din webbläsare eller mobilenhet.

Vi använder lämpliga tekniska och organisatoriska dataskyddsmetoder för att skydda personuppgifter mot obehörig åtkomst, leverans, förstörelse eller annan obehörig behandling. Tillträdet till registret är endast för specifika personer som behöver uppgifterna i sina uppgifter. Uppgifterna samlas in i databaser som kräver en användaridentifierare och ett lösenord och och är skyddade med en brandvägg. Vi använder TLS-skyddad HTTPS-anslutning vid överföring av data så att all personlig information skyddas i elektronisk form. Om data lagras i en tryckt form lagras de i ett utrymme skyddat från utomstående och förstörs på dataskyddskrav när syftet med deras användning har avslutats. Uppgifterna som mottas via trafikövervakningen av Google Analytics på vår webbplats lagras och bearbetas i Google Analytics-tjänsten. Logga in på Google Analytics-kontot som är kopplat till vår webbplats kräver inloggningsuppgifter som endast är i besittning av specifika individer. Dataöverföringen är skyddad med en TLS-skyddad HTTPS-anslutning.

 

Du kan påverka insamlingen och behandlingen av dina data på flera sätt: – Du kan kontrollera dina lagrade personuppgifter. Vi kommer att korrigera, ta bort eller komplettera på din begäran data som är felaktiga, onödiga, bristfälliga eller föråldrade med tanke på syftet med behandlingen. – Du kan överföra de personuppgifter som du har gett dig själv och de uppgifter som behandlats baserat på ett godkännande eller avtal till dig själv eller en annan registrator. – Du kan förneka leverans och bearbetning av dina uppgifter för direkt marknadsföringsändamål genom att trycka på länken i slutet av ett nyhetsbrev (”peruuta tilaus” tai ”avsluta prenumerationen”). – Du kan motsätta dig behandlingen med en anledning relaterad till din personliga situation som är baserad på ett legitimt intresse. Om dina personuppgifter är ogiltiga kan du begränsa behandlingen tills vi har bekräftat deras giltighet. – Du kan avbryta ditt godkännande om databehandlingen bygger på godkännande. Upphävandet av godkännandet påverkar inte databehandlingen som krävs för att följa lagen. – Du kan klaga till en offentlig myndighet om dina uppgifter har behandlats i strid med denna sekretesspolicy och den nuvarande lagstiftningen. Om du vill göra anspråk, skicka det till den adress som anges i början av sekretesspolicyn i ett dokument som är personligt undertecknat eller på annat sätt verifierat, eller kom att lämna in begäran personligen. Ange tydligt i ditt krav ditt namn och kontaktinformation så att vi kan kontakta dig i samband med behandlingen av anspråket vid behov.

Vi kan leverera dina uppgifter till tredje part, t.ex. i följande fall: – Vi kan leverera dina uppgifter på ett sätt som är baserat på fordringar som krävs av auktoriserade myndigheter eller andra enheter och är i enlighet med gällande regler. Vi kan till exempel leverera dina betalnings- och kontodata till skattemyndigheten.

– Vi kan leverera dina uppgifter till partners som stöder syftet eller funktionen för våra tjänster. Vi kan leverera dina uppgifter till vetenskaplig eller historisk forskning.

– Vi kan leverera dina uppgifter till tredje part om det är nödvändigt att utföra ett kontrakt, undersöka eventuella kränkningar eller förbereda, presentera eller försvara ett juridiskt krav. – Vi kan leverera dina uppgifter till direkta marknadsföringsändamål eller undersökningar eller marknadsundersökningar om du inte har avslagit dem.

– Vi kan leverera dina uppgifter till andra tredje parter om du har gett ditt godkännande. Vi kan använda underleverantörer och partners i databehandlingen. Vi har skrivit kontrakt med underleverantörer och partners där målet, syftet och varaktigheten för behandlingen av personuppgifter samt personuppgifterna anges. Underleverantörerna och partnerna följer goda databehandlingsprinciper och uppfyller kraven i Europeiska unionens allmänna dataskyddsförordning.

Vi lagrar dina uppgifter så länge som det krävs för att utföra de syften som beskrivs ovan, enligt den nuvarande lagen. Vid avslutande av kundrelationen beror lagringsvaraktigheten på uppgifterna och deras syfte med användning. Vi syftar till att hålla uppgifterna i vår besittning korrekta och giltiga genom att ta bort onödiga data och uppdatera föråldrade uppgifter.

Data lagras i marknadsföringssyfte lagras vanligtvis så länge ett godkännande inte har avbrutits. Vi kan lagra informationen om avbokning av godkännande och kontakter för att bekräfta överensstämmelsen med avbokningen. Vi kan vara skyldiga att lagra vissa uppgifter för att följa bokföring eller andra bestämmelser också efter avslutad kundtjänst eller annan anledning till databehandling. Efter avslutad kundtjänst lagrar vi data som krävs för att förbereda forskning, statistik eller studier.

Vi förbättrar kontinuerligt vår verksamhet och behåller därför rätten att ändra denna integritetspolicy genom att informera om den i våra tjänster. Ändringarna kan också baseras på ändrade regler. Vi rekommenderar ofta att bekanta dig med innehållet i sekretesspolicyn.

KONTAKTER

Förfrågningar kan skickas till den adress som anges i början av sekretesspolicyn.

Kontaktinformation för relevant myndighet:

Dataombudsmannens kontor

Adress: Ratapihantie 9, 6. krs. 00520 Helsingfors

Postnummer: PL 800 00521 Helsingfors

Telefon: 029 56 66700

e-post: tietosuoja@om.fi