ANVÄNDARVILLKOR

Dessa användarvillkor tillämpas på CoReorient-tjänsterna, som är Liiteri.net, PiggyBaggy.com och TalkooTori.fi. Syftet med CoReorient Services är att främja en rättvis och hållbar lokal delningsekonomi och effektiv användning av resurser tillsammans med samhällen och företag. Tjänsterna hjälper användare att dela varor, transport, tjänster eller andra tillgångar genom att förmedla förfrågningar, erbjudanden, information och ersättningar mellan dem. Tjänsterna kan endast användas i enlighet med dessa servicevillkor, gällande lagar och goda sätt. Administratören av tjänsterna kan ändra dessa användarvillkor vid behov. De aktuella servicevillkoren finns på tjänsternas webbplatser. Genom att registrera sig till tjänsterna accepterar användaren behandlingen av data och deras leverans till tredje part i enlighet med sekretesspolicyn.

 

Användaren måste vara minst 13 år gammal. En användare som är under 18 år försäkrar när han registrerar sig för tjänsterna att hans eller hennes vårdnadshavare har studerat dessa användarvillkor och accepterar dem. Användarinformationen som tillhandahålls av användaren måste vara sanningsenlig.

Användaren har rätt till text, bilder och annat innehåll som tillhandahålls till tjänsterna. Användaren är helt ansvarig för innehållet, förfrågningarna, erbjudandena och annan information som tillhandahålls till tjänsterna samt de avtal och kompensationer som gjorts med tjänsterna. Användaren ger tjänsterna och andra användare rätten att använda innehållet i enlighet med syftet med tjänsterna. Användaren ger serviceadministratören rätten att lagra innehåll, ändra det efter behov på grund av funktionerna eller syftet med tjänsterna eller forsknings- och utvecklingsarbetet, att använda det när de offentligt presenterar tjänsterna eller tar bort dem.

Inga garantier tillhandahålls för funktionerna hos tjänsterna. Serviceadministratören kan avsluta en tjänst eller dess del utan föregående varning. Användaren får inte anta det lagrade innehållet eller informationen som ska bevaras i tjänsterna. Användaren måste bedöma rimligheten och säkerheten för åtgärder som gjorts i tjänsten och andra användares pålitlighet. Serviceadministratören ansvarar inte för några skador orsakade för användarna.

Serviceadministratören har rätt att ta bort användaren från tjänsterna och säga upp användarens rätt att använda tjänsterna utan någon särskild orsak och utan skadeståndsansvar.

Såvida det inte krävs av en tvingande lag, tillämpas den finska lagen på tjänsterna och dessa användarvillkor.