ANVÄNDA SERVICE I ORGANISATIONER

SAMÅKNING FÖR MEDIEMMAR

Om du tror att invånarna i din stad eller kommun, dina anställda, lokala grannar, klubb- eller föreningsmedlemmar eller kunder kan vara intresserade av samåkning, är det enklaste sättet att hjälpa dem komma igång att berätta om tjänsten. Det kostar inte din organisation att använda tjänsten på detta sätt, och det kostar inte heller medlemmarna förrän de faktiskt börjar samåka (och även då är det bara en liten del av bensinkostnaderna).

Beroende på vad som känns lättast för dig kan du skicka dem ett e-postmeddelande, göra ett inlägg på sociala medier, publicera en berättelse i intranätet eller bara prata om det när du träffar människor. Du kan fritt kopiera text och bilder från dessa sidor för att påskynda skrivprocessen eller inkludera länkar till dessa sidor. Det är alltid en bra idé att inkludera en länk till http://piggybaggy.com som de kan öppna direkt från texten och se själv, eller att registrera sig för tjänsten.

SAMÅKNINGSGRUPP FÖR MEDIEMMAR

Om du vill hjälpa dina medlemmar att hitta varandra lättare bland användarna i tjänsten kan du skapa en ny användargrupp genom att klicka på gruppikonen längst upp till vänster och sedan på knappen “Lägg till grupp”. Du måste utföra bankverifiering av ditt konto för att skapa en ny grupp, och när du har skapat den blir du också dess administratör och kan redigera den genom att klicka på samma gruppikon. Det kostar ingen för din organisation att skapa en basgrupp i tjänsten och använda den.

När du skapar en ny grupp kan du ange följande information:

  • Gruppnamn: namnet på gruppen som är lätt att känna igen för gruppens medlemmar såväl som andra användare, och är helst kort så att den passar in i popup-fönstren och meddelandena som visas i tjänsten.
  • Egen URL för samåkning: lokal Facebook-sida, projektsida, schema för lokal kollektivtrafik, arbetsgivares mobilitetskampanj eller förmånssida eller någon annan extern webbplats som är mest relevant för medlemmarna i denna grupp.
  • Gruppkod: kort nummer som kan delas mellan medlemmar så att de enkelt kan välja gruppen när de registrerar sig eller redigerar sin användarprofil. Observera att numret måste vara unikt och att vi har reserverat de enklaste siffrorna för framtida användning, så du kan behöva ändra ditt ursprungliga förslag.
  • Grupplösenord: om du använder detta måste användare som försöker gå med i gruppen när de registrerar sig eller redigerar sin användarprofil också ange rätt lösenord. Du kan dela detta lösenord med dem via e-post, som en anteckning på din arbetsplats eller på något annat sätt som du känner dig lämplig.
  • Introduktion: en kort beskrivning av den här samåkningsgruppen från vilken andra användare kan se vad gruppen handlar om.
  • Organisationens e-postdomän: domän som måste visas i e-postadressen eller arbets-e-postadressen för alla användare som vill gå med i gruppen (förutom grupplösenord, om det används).
  • Organisationsadresser: platser för en arbetsgivares kontor, mötes- eller träningsplatser för ett hobby- eller idrottslag, butikerna hos en återförsäljare, lokala busshållplatser i lokalsamhället eller andra viktiga platser för gruppen.
  • Grupprutt 1 och 2: alla specifika rutter och scheman där gruppens medlemmar uppmuntras att samåka, inklusive förare som plockar upp sådana gruppmedlemmar i ruttens startpunkt som inte använder tjänsten. Rutterna kan vara dagligen eller veckovis, eller mer tillfälligt, så länge som gruppmedlemmar kan ange när de planerar att köra dem.

HANTERAD SAMÅKNINGSGRUPP

När en arbetsgivare eller annan organisation kräver mer kontroll över sin grupp kan den för en liten administrativ avgift köpa en tjänst som inkluderar verifiering av medlemmarnas e-postadresser, rapport om statistik av gruppmedlemmar, möjlighet att ställa in incitament som parkeringsrättigheter, förmåga att ändra gruppadministratör och andra användbara funktioner.

 

Samåkningsstatistik för en stad eller kommun skapas automatiskt baserat på hem-, arbets- och andra adresser som användarna har angett. Det finns inget behov av att skapa en separat användargrupp för detta ändamål. Statistiken för stads- och kommungrupperna kan visas genom att klicka på gruppikonen längst upp till vänster.

SAMÅKNINGSPROJEKT

Om en organisation vill ha ytterligare support, samla in undersökningsdata, utföra avancerade analyser eller konsekvensstudier, få tjänsten anpassad eller integrera tjänsten i sina egna tjänster eller verksamhet, kan vi göra detta som ett projekt som använder vår tjänst och andra implementeringar samt vår omfattande erfarenhet och expertis inom detta område. Ring oss eller skicka ett mejl så tänker vi på det bästa sättet att hjälpa dig i detta!