KÄYTTÖEHDOT

CoReorientin palveluiden tavoitteena on edistää reilua ja kestävää paikallista jakamistaloutta ja resurssien tehokasta hyödyntämistä yhdessä yhteisöjen ja yritysten kanssa. Palvelut auttavat käyttäjiä jakamaan keskenään tavaroita, kyytejä, palveluksia tai muita hyödykkeitä välittämällä heidän välillään pyyntöjä, tarjouksia, tietoja ja korvauksia. Palveluita saa käyttää vain näiden käyttöehtojen, voimassa olevien lakien ja hyvien tapojen mukaisesti. Palveluiden ylläpitäjä voi tarvittaessa muuttaa näitä käyttöehtoja. Voimassaolevat käyttöehdot löytyvät palveluiden verkkosivuilta. Palveluihin rekisteröitymällä käyttäjä hyväksyy tietosuojaselosteen mukaisen tietojen käsittelyn ja luovuttamisen kolmansille osapuolille.

Käyttäjän on oltava vähintään 13-vuotias. Alle 18-vuotias käyttäjä vakuuttaa palveluihin rekisteröitymällä, että hänen holhoojansa on tutustunut näihin käyttöehtoihin ja hyväksyy ne. Käyttäjän antamien käyttäjätietojen on oltava totuudenmukaisia.

Käyttäjällä on oikeus tekstiin, kuviin ja muuhun sisältöön, jonka hän tuottaa palveluihin. Käyttäjällä on täysi vastuu palveluihin tuottamastaan sisällöstä, pyynnöistä, tarjouksista ja muista tiedoista sekä palveluiden välityksellä tekemistään sopimuksista ja korvauksista. Käyttäjä antaa palveluille ja muille käyttäjille luvan käyttää sisältöä palveluiden tavoitteiden mukaisesti. Käyttäjä antaa palveluiden ylläpitäjälle luvan tallentaa sisältöä, tehdä siihen palveluiden toimivuuden tai tavoitteiden tai tutkimus- ja kehitystyön kannalta tarpeellisia muutoksia, käyttää sitä esiteltäessä palveluita julkisesti, tai poistaa sisältöä.

Palveluiden toimivuudesta ei anneta takuita. Palveluiden ylläpitäjä voi lopettaa palvelun tai sen osan tarjoamisen ilman ennakkovaroitusta. Käyttäjän ei tule olettaa tallennetun sisällön tai tietojen säilyvän palveluissa. Käyttäjän tulee itse arvioida palveluissa tekemiensä toimien järkevyys ja turvallisuus sekä muiden käyttäjien luotettavuus. Palveluiden ylläpitäjä ei missään tapauksessa ole korvausvelvollinen palveluiden käyttäjille aiheutuneista vahingoista.

Palveluiden ylläpitäjällä on oikeus poistaa käyttäjä palveluista ja lopettaa hänen käyttöoikeutensa palveluihin ilman erityistä syytä ja ilman korvausvelvollisuutta.

Ellei jostain pakottavasta laista muuta johdu, palveluihin ja näihin käyttöehtoihin sovelletaan Suomen lakia.